Döngüsel Ekonomi

Filters

Kategori

Seviye

Puan

İleri
Endüstriyel simbiyoz, birbirinden bağımsız iki ya da daha fazla işletmenin sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde b...
İleri
2 Dersler
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Orta
Tasarım aşamasında kaynak verimliliğinin en üst düzeyde tutulduğu, üretim sisteminde oluşan atıkların tekrar değerlendirildiği, tüketimden sonra ye...
Orta
2 Dersler
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Orta
Şehirler küresel enerjinin yaklaşık üçte ikisini kullanmakta, sera gazı emisyonlarının ’nini ve küresel atıkların ’sini üretmekte...
3 Dersler
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Başlangıç
Döngüsel Ekonomi
Ücretsiz
Atık yönetimi herhangi bir ürünün tasarım aşamasından itibaren üretimi, tüketimi, toplanması, taşınması, arıtılması ve bertaraf edilmesine kadar ya...
Başlangıç
2 Dersler
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Başlangıç
Döngüsel ekonomi iklim-nötr yapıda ve uzun vadeli rekabet gücüne sahip bir endüstriye doğru bir dönüşüm süreci olarak tanımlanmaktadır. Üretim, kul...
Başlangıç
3 Dersler
Favorilere Ekle
Ücretsiz