KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ VE MALİ HAKLARDAN FERAGAT BEYANI

(YEŞİL AKADEMİ-ÜYE)

 

Tarafıma bildirilmiş “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni” ile Yeşil Akademi Projesi  kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip; Ege Orman Vakfı (“Vakıf”) tarafından; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla Aydınlatma Metninde sayılmış olan kimlik, iletişim, mesleki deneyim, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verilerimin, başta mevzuatta öngörülen, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun olarak işleneceği, kimlere, hangi amaçlarla aktarılacağı, kişisel verilerimin toplanma yöntemleri ve dayanak hukuki sebebin ne olduğu ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılmış olan haklarım konusunda bilgilendim.

 

Proje kapsamında kullanılan Bulut Servis Sağlayıcıların datacenter/serverlarının yurt dışında bulunması sebebiyle kimlik, iletişim, mesleki deneyim, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verilerimin yurt dışına aktarılacağına yönelik bilgilendirildiğimi, bu bilgilendirme kapsamında işbu Açık Rıza Metnini onaylamak suretiyle Aydınlatma Metninde ve yukarıda sayılan kategorilerindeki kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ediyorum.